პროექტის ავტორი:

მიხეილ დონაძე

E-mail:gordaschool@gmail.com